Klíčová aktivita č. 8:


Šíření výstupů projektu

V rámci této aktivity byly realizovány následující činnosti:

 1. Závěrečná konference prezentující všechny výstupy projektu pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Zásadní prezentace z této konference jsou zde uvedeny.

  Pozvánka na závěrečnou konferenci dne 4.11. 2014.doc  0,44 MB)

  Úvodní prezentace -sociální podnikání na venkově.ppt  0,69 MB)

  Prezentace MAS SR.pptx  0,15 MB)

  Prezentace PLANED.pptx  2,38 MB)

  Prezentace JHK a její podpora začínajícím podnikatelům.pptx  0,83 MB)

  Sociální podnikání a jeho podpora 2014-2020.ppt  1,8 MB)

  Metodika pro zahájení soc podnikání-prezentace.pptx  1,61 MB)

  Podpora zaměstnanosti v Jihočeském kraji.pptx  1,3 MB)


 2. Vytvoření internetových webových stránek a jejich využití pro komunikaci s cílovými skupinami.

 3. Vydání čtyř čísel tištěného zpravodaje s názvem Podnikejme jinak. Všechn čtyři čísla zpravodaje jsou zde dostupná ke stažení:

  Podnikejme jinak - č.1.pdf  1,7 MB)

  Podnikejme jinak - č.2.pdf  14,0 MB)

  Podnikejme jinak - č.3.pdf  1,1 MB)

  Podnikejme jinak - č.4.pdf  13,0 MB)