Pracovní skupina projektu byla založena na samém počátku jeho realizace. Pracovní skupina nebyla formována jako uzavřená skupina, ale jako otevřené uskupení, jehož složení se v průběhu projektu rozšiřovalo o další členy.

V lednu 2013 proběhlo první oficiální setkání pracovní skupiny za účasti zástupců obou projektových partnerů, Jihočeské hospodářské komory, Krajské pobočky Úřadu práce České Budějovice, střediska Diakonie a misie Církve československé husitské Nazaret a Místní akční skupiny Pomalší.

Pracovní skupina řídí realizaci projektu po obsahové stránce a její jednání se uskutečňují v přibližně měsíčních intervalech.