Klíčová aktivita č. 3:


Exkurze do Walesu za příklady dobré praxe

Pětidenní exkurze proběhla od 11. – 18. 5. 2013. Během exkurze se celkem 20 účastníků seznámilo s příklady sociálního podnikání ve Walesu (v území, kde působí partner projektu PLANED) s důrazem na uplatnění tohoto typu podnikání ve venkovských oblastech a v oblasti recyklace a nového použití odpadových materiálů.

Program exkurze:

Conference Programme:

Zpráva z exkurze: