Klíčová aktivita č. 7:


Akční plány založení sociálního podniku

V rámci této klíčové aktivity byly sestaveny 4 akční plány založení sociálního podniku. Na jejich tvorbě se podíleli všichni čtyři stážisté, kteří absolvovali vícedenní stáže ve Walesu.

Akční plány mají strukturu standardního podnikatelského plánu s přehledem možných zdrojů pro vytvoření podniku a jeho podpory během počátečního období do vytvoření udržitelného rámce, tedy stavu, kdy podnik bude životaschopný bez dalších externích zdrojů.