Klíčová aktivita č. 1:


Založení pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu

V lednu 2013 byla založena pracovní skupina jako expertní orgán, který bude dohlížet na realizaci jednotlivých klíčových aktivit a bude metodicky vést projektový tým. Zároveň proběhlo první oficiální setkání pracovní skupiny za účasti zástupců obou projektových partnerů, Jihočeské hospodářské komory, Krajské pobočky Úřadu práce České Budějovice, střediska Diakonie a misie Církve československé husitské Nazaret a Místní akční skupiny Pomalší.

(Pro uložení přiložených dokumentů klepnout pravým tlačítkem myši na dokument a zvolit "uložit jako")


Jednací řád Pracovní skupiny:

Zápisy ze setkání Pracovní skupiny pro podporu zaměstnanosti v regionu: