Klíčová aktivita č. 5:


Vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu

V rámci této aktivity byly zorganizovány dva jednodenní semináře s těmito tématy:

 1. Podpora místní ekonomiky venkova
 2. Jednodenní seminář se uskutečnil 22.10. 2013 ve Vráži u Trhových Svinů.

  Pozvánka na seminář - Vráž 22.10. 2013.pdf  (0,35 MB)

  Prezentace ze semináře - Vráž 22.10. 2013.pdf  (0,12 MB)

 3. Příklady dobré praxe v oblasti sociálního podnikání na území Jihočeského kraje

  Jednodenní seminář se uskutečnil ve formě cestovního workshopu, jehož součástí byla návštěva několika firem a organizací, u kterých lze najít příklady dobré praxe. Seminář se uskutečnil 2.4. 2014 a seznam navštívených firem je uveden v přiložené pozvánce

  Pozvánka na seminář - Jč. kraj 2.4. 2014.pdf  (0,73 MB)


Součástí této klíčové aktivity byly i vícedenní studijní stáže pro 4 vážné zájemce o zahájení konkrétní formy sociálního podnikání do Walesu, přímo do provozu vytipovaného podniku. Stáže proběhly v období července až září 2014.Zprávy z těchto stáží jsou přiloženy.

 1. Zpráva ze stáže ve Walesu - Guth.doc  (3,86 MB)

 2. Zpráva ze stáže ve Walesu - Janda.doc  (1,19 MB)

 3. Zpráva ze stáže ve Walesu - Klabouch.doc  (1,84 MB)

 4. Zpráva ze stáže ve Walesu - Sovová.doc  (0,48 MB)