Klíčová aktivita č. 4:


Mapování příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání

Na základě zkušeností z exkurze byla zpracována analýza aktuálního stavu (rok 2013 a 2014) sociálního podnikání v zájmovém území (mikroregionu Sdružení Růže), včetně zmapování zaměstnavatelů vytvářejících pracovní místa pro sociálně vyloučené osoby, které by mohly být nositeli rozvoje sociálního podnikání v regionu.

Výsledkem realizace této klíčové aktivity je dokument s názvem "Analýza příležitostí pro rozvoj sociálního podnikání v území MAS Sdružení Růže".