Klíčová aktivita č. 6:


Zpracování metodiky s příklady dobré praxe

Na základě zpracované analýzy (viz aktivita č. 4) byla zpracována metodická příručka pro zahájení sociálního podnikání ve specifických podmínkách mikroregionu Sdružení Růže.

Metodika tedy obsahuje stručnou charakteristiku sociálního podnikání, definici příležitostí i barier, analýzu z území Sdružení Růže zpracovanou pracovní skupinou pro sociální podnikání (jako případovou studii) a příklady dobré praxe ze zahraničí (převážně země zahraničního partnera) a ČR.