PODNIKEJME JINAK

V rámci celého projektu je vydáván tištěný zpravodaj "Podnikejme jinak" s informacemi o současném stavu projektu, proběhlých akcích a pracovních setkáních. Dále zde najdete nejen vyjádření odborných pracovníků k dané problematice, ale i příklady dobré praxe, zkušenosti z obdobných projektů a náměty k vlastním aktivitám.

Jednotlivá vydání si můžete přečíst i v elektronické podobě.
(Pro uložení souboru klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "uložit jako:")

ODKAZY NA WWW

NOVOHRADSKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

MAS SDRUŽENÍ RŮŽE

MĚSTO NOVÉ HRADY

PLANED

JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

ÚŘAD PRÁCE ČR -krajská pobočka v Českých Budějovicích

NAZARET - diakonie a misie Církve československé husitské

MAS POMALŠÍ

Pár slov o projektu


Projekt Rodina a zaměstnání – inovace pro venkov (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00382 ) je společným dílem Novohradské občanské společnosti o.s. a Místní akční skupiny Sdružení Růže. Zástupci obou organizací se zhruba před dvěma roky shodli na tom, že pro venkovské území mikroregionu Sdružení Růže (tj. česko-rakouské příhraničí mezi městy Kaplice a České Velenice) by bylo vhodné aplikovat strategické přístupy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, sociálního podnikání, snižování nezaměstnanosti a rodinné politiky.

Díky zahraničním kontaktům manažerky MAS Sdružení Růže, paní RNDr. Zuzany Guthové, CSc., dostaly tyto snahy další impuls. Řadu úspěšných příkladů lze totiž hledat právě v zahraničí a nejefektivnějším postupem není hledat již objevené, ale přenášet již ověřené zkušenosti a aplikovat je v našich podmínkách. Došlo tak k propojení na welšskou organizaci Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise & Development (PLANED), která se stala naším oficiálním partnerem.


Výsledkem našich úvah a plánů byla projektová žádost, která byla podána do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 5.1. Mezinárodní spolupráce. Při prvním pokusu naše žádost podporu ještě nezískala. Druhý pokus však již úspěšný byl a projekt, i když v redukované formě (Projektová žádost.pdf  0,4 MB), byl podpořen finanční dotací.

Bohužel se redukce týkala všech aktivit, které souvisely s rodinnou politikou a s přípravou strategie rozvoje lidských zdrojů. Zůstaly tak pouze aktivity spojené s oblastí sociálního podnikání.


Projekt byl oficiálně zahájen v prosinci 2012, ale jeho zásadní aktivity započaly až v lednu 2013. Jeho trvání v rámci dotace bylo naplánováno do konce roku 2014, ale předpokládáme, že „zaseje semínka“, která budou klíčit i po oficiálním ukončení dotačního financování ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


Zásadním obecným cílem projektu je využít zkušeností a metod zahraničního partnera v oblasti tzv. sociálního podnikání, které bychom chtěli rozvíjet v území Sdružení Růže a dále je šířit v rámci Jihočeského kraje i celé ČR.
Cílem pro zmíněnou oblast je zvýšit povědomí o výhodách a možných efektech sociálního podnikání a motivovat subjekty v území k rozvoji sociální ekonomiky.


Jinými slovy bychom rádi v tomto projektu:

  • poznali co nejvíce příkladů dobré praxe a zjistili podmínky, které je nutné vytvořit pro udržitelné fungování sociálního podnikání,
  • zmapovali území a zjistili potenciál na straně organizací či osob, které by měli zájem sociální podnik provozovat,
  • zmapovali území a zjistili potenciál na straně možných zaměstnanců,
  • vyhledali témata pro sociální podnikání, tj. najít takové předměty podnikání, o které by byl ze strany zákazníků zájem,
  • uspořádali vzdělávací aktivity pro skupiny možných zaměstnavatelů – skupinové i individuální. Výsledkem by mělo být zpracování podnikatelských plánů pro 1-3 pilotní firmy, zpracování metodiky, která by dávala návody ostatním jak na to.


K naplnění těchto cílů směřuje řada jednorázových i průběžných aktivit, které jsou podrobněji popsány pod odkazem Aktivity. Zde také najdete výstupy z realizace jednotlivých aktivit.